Sadrettin Konevi Camii ve Türbesi

Sadrettin Konevi Camii Ve Türbesi

     Konya’nın Şeyh Sadrettin mahallesindedir. 1274 yılında yapılmıştır. Giriş kapısındaki kitabede adi geçen Sadrettin Konevi aslen Malatyalı olup, Konya’ya yerleşmiş, zamanın tanınmış bilginlerindendir. Muhiddin Ibn-i Arabi’den tahsil ve terbiye görmüş, Konya’daki hanikâhinda hadis ilimleri okutulmuştur. Mevlâna’ya derin bir sevgi ile bağlanmıştır.

        Türbe, Camiinin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin sekli Selçuklu kümbetlerine benzer. Gövde açık, kaidesi mermer isleme olan türbenin üzerinde, köseli bir tambura oturan, kafes seklinde ahşap bir külah vardır.

   Kapısının üzerindeki kitabesine göre 1274’de islam dünyasının ünlü ilim ve fikir adamı Şeyh Sadreddin Konevi’nin türbesi ve kütüphanesi ile birlikte inşa edilmiştir. Burada Hocacıhan(Hace-i Cihan)’ın, Konevi’ye armağan ettiği konaklar vardır. Bunlar misafirler için imaret olarak kullanılmışlardır. Muhyiddin-i ibnü’l Arablum Konya ve Anadolu’daki en büyük mümessili olan Konevi, Hazret-i Mevlana’nın da yakın dostlarındandır. Vefat edince kabrinin üzerine, onun vasiyetine göre üzeri açık, sade ve mütevazı bir türbe inşa edilmiştir.

  Etrafı, yedi yüzyılı aşkın zaman içerisinde, sevenlerinin gömüldüğü büyük bir mezarlık halini almıştır. Çini mihraplı mescid, kare planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. Kuzeyine yeni ilaveler yapılmıştır. 1899’da Konya Valisi Avlanyalı Ferit Paşa zamanında esaslı şekilde onarılarak birde kitabe yazılmıştır. Nadide unik eserlerin bulunduğu kütüphanesi, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesine nakIedilmiştir. 2005’de geniş ve köklü bir onarım görmüştür.

[ready_google_map id=’19’]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir