Konya’nın Mezarlıkları, Kabristanları, Yıkılanlar, Ayakta kalanlar

Konya’nın Mezarlıkları, Kabristanları, Yıkılanlar, Ayakta kalanlar

Kabristanın Adı Bugünkü Yeri
Şeh Sadrettin Mezarlığı Bugünkü Askerî Hastahane ve Kara Yollan Lokal Bahçesi.
Turgut Bey Mezarlığı Karayolları Lokal Parkı güney karşısı
Yüksek Mezarlığı Ticaret Lisesi ve Kolej binası inşaatı yeri.
Dursun Fakı Mezarlığı Tahir Paşa Camii bahçesi ve yol.
Aksinne Mezarlığı Ev ve Bahçe.
Miski Emir Mezarlığı Nur Palas binası ve günbatısı
Gedikler Mezarlığı Eski At Pazarı ve Ağaç Pazarı yeri.
Yağlı Taş Mezarlığı Hakimiyet Milliye Okulu yeri ve gün batısındaki Emniyet ve Rahim Ağa Hanı.
Emirler Mezarlığı Necati Bey İlkokulu, Baruthane Hali
Şahitler Mezarlığı Garaj Caddesi Büyük Otel ve civarı.
Garipler Mezarlığı Yeni Pazar yeri.
Şehitler Mezarlığı Anıt civarı Belediye Evlerinin bulunduğu ada.
Pisili Sultan Mezarlığı Belediye Şehirlerarası Garajı ve sıra dükkanlar.
Sarı Yakup Mezarlığı Halen mevcut olup cenaze gömülmez. Garaj güneyi.
Hacı Fettah Mezarlığı Halen mevcuttur, cenaze gömülür.
Yunusoğlu Kabristanı Yeri Yunusoğlu Mahallesinde olup evler yapılmıştır.
Parmak Kapu Mezarlığı Üçlerin güney batısında olup evler yapıldı.
Üçler Kabristanı Mevlâna Türbesi güneyi olup mevcuttur.
Zindankale Mezarlığı Yeni Muhacir Pazar yeri.
Türbe Hatiresi Müze avlusu.
Sultan Selim Hatiresi Sultan Selim Camii ile Müze arası yolu.
Ak Mescit Mezarlığı Kısmen yol ve evler.
İplikçi Mezarlığı Ziraat Bankası ve kısmen yol.
İç Karaman Mezarlığı İnce Minare civarı, evler ve kısmen yol.
Hatip Sultan (Aşmalı Cami) Mezarlığı Bahçe halinde mevcut olup cenaze gömülmez.
Şerafettin Mezarlığı Park ve kısmen yol.
Şemsi Tebrizi Mezarlığı Park olmuştur.
Musalla Mezarlığı Halâ mevcuttur.
Şeyh Hasan Mezarlığı Borsa Binası ve Verem Hastanesi
Garipler Mezarlığı Mahalle olmuştur.
Uluırmak Mezarlığı Hâlâ mevcuttur.
Yediler Mezarlığı Eski Şekerbank yeri, Konak Oteli arkası.
Karatay Mezarlığı Adliye Sarayı, Yol.
Sedirler Yediler Mezarlığı Halen mevcuttur.
Hoca Fakı Mezarlığı Bağ-tarla ve kısmen yol.
Selçuk Hatiresi Alâaddin Camii kuzeyi, mevcut olup cenaze gömülmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir