Konya Şerafeddin Camii

Konya Şerafeddin Camii
 
  Camiinin ilk banisi  XIII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin’dir. Daha sonraları 1444 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey II. tarafından onarılmıştır. Zamanla harap olan camii, 1636 yılında Konya’lı Mehmet Çavuşoğlu Memi Bey tarafından yıktırılarak yeniden yapılmıştır.
 
   Şerafeddin Camii: Hükümet Konağının kuzeyindedir. Adını, bu günkü caminin bulunduğu yerde XIII. yüzyıl da cami yaptıran ve türbesi de 1925’e kadar burada bulunan daha sonraki yıllarda yıktırılan 2009’da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun bir biçimde yeniden inşa edilen, Şeyh Şerafeddin’den alır. Bu cami 1444’de Karamanoğlu II. ibrahim Bey tara fından onarılmış ve yeni vakıflarla gelirleri artırılmıştır.
 
Aradan geçen iki yüzyıl içerisinde çeşitli sebepler harap olan cami, 1636’da Konyalı Mehmet Çavuşoğlu Memi Bey tarafından yıktırılarak yerine bu günkü cami yaptırılmıştır. inşaatında, önceki caminin sağlam malzemeleri, taş, mermer ve çinileri de kullanılmıştır. Kesme taş kaplamalı caminin kuzeyinde 6 mermer sütuna 7 kubbeli son cemaat yeri vardır. Üç kapılı olup taç kapısı son cemaat yerindedir. Orta mekanı örten ana kubbe yüksek ve ferah olup 4 büyük 6 küçük ayağa oturtulmuştur.
 
[ready_google_map id=’15’]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir