Konya Selçuklu Köşkü

Konya Selçuklu Köşkü


Alâeddin Tepesini çeviren iç kalenin kuzey eteğindedir. Sarayın II. Kılıçaslan’a ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Köşk, Alâeddin Keykubat I zamanında genişletilerek tamir edilmiş, kare bir plan üzerine harç ve tuğlalarla iki kat olarak yapılmış, altı kat kerpiç ve molozlarla takviye edilmiştir. Köşk bugün harap olmuş bir duvar parçasından ibarettir. Son defa 1961 yılında bu tek duvarın beton bir şemsiye ile muhafazası yoluna gidilmiştir.