Konya Meke Krater Gölü

Konya Meke Krater Gölü 

         Binlerce yıl önce (Pleistosen) volkanik patlama sonucu oluşan krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş. Daha sonra ikinci bir volkanik patlama meydana gelmiş ve gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş. Zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüş. Bir ada olarak ana mekenin ortaya çıkmasını izleyen dönemlerde çeşitli patlamalarla bir bölümü ana koniye bitişik, bir bölümü de ada halinde olmak üzere yedi adet küçük meke daha ortaya çıkmıştır.

         Deniz seviyesinden 981 m yükseklikteki Meke gölünün (ana mekenin) ortasında bulunan ve su seviyesinden 50 m yükseklikte olan volkan konisindeki göl 25 m derinliktedir ve suyu tuzludur. Bir ara bu sudan tuz üretiminde yararlanılmıştır. Adayı oluşturan volkanik kütlenin yapısı, en şiddetli yağmurları bile hemen emecek yeteneğe sahiptir. Meke’nin biçiminin binyıllardır bozulmamasının nedeni budur. Meke gölünden (Meke tuzlası) 2 km daha güneydoğuda bulunan Meke obruğunun kenarı yırtılmış gibi keskindir ve özellikle obsidyen parçalarından meydana gelen bir halka ile çevrilidir. Volkanik patlamaların yarattığı garip tepeler, göller ve çukurlarla kaplı bir yeryüzü parçası olan Karapınar’daki Meke gölünde gün batımı, izleyenlere eşsiz ve unutulmaz seyir mutluluğu vermektedir.

 

  Konya Karapınar’a 8 km dir. Volkanik ve tektonik arazide siyah küflerle kaplı bir bölgededir. Birinci patlama ile geniş volkan ağzında bir püskürtü donarak katılaşmıştır. Bununla volkan ağzının meydana getirdiği çanağa zamanla biriken sulardan daire şeklinde bir qöl oluşmuştur. ikinci patlama da bu gölün ortasındaki püskürtünün ortasında bir püskürtü daha oluşturmuştur. Buna sekonder yükselme denir. Bunun etrafında biriken sular ikinci bir gölü meydana getirmiştir. Böylece devasa bir şadırvan fıskiyesi görüntüsü ortaya çıkmıştır. Her patlamanın püskürtü rengi farklıdır. Gölün magnezyum ve sodyum sülfattan oluşan tuzlu suyu dibinden kaynamaktadır. Burada sürüler halinde Ankut ve nesli azalan bir beyaz kuş türü yaşamaktadır. Güneyde ise suya kadar inen antik yapıların harabeleri görülür. Doğu tarafta tuzlu suya 10 m mesafedeki tatlı su kuyusu doğanın bir harikası olarak değer taşır. Böyle püskürtmelerle oluşan mekelere jeomorfolojide ‘Kaldera’ denir. Karapınar Meke Tuzlasındaki bu harikulade oluşumun bir benzeri sadece Amerika’da vardır. Mağara ilmiyle meşgul olanların ilgisini çekmekte olan Meke Tuzlası turistlerin başlıca uğrak yerlerindendir.

[ready_google_map id=’30’]