Konya Kapu Camii

Konya Kapu Camii

Sarraflar Caddesi’ndedir. Vaktiyle Konya’yı kuşatan dış surun kapısına yakın olduğu için bu adı almıştır. ‘ihyaiyye Camii’ diye de bilinir. ilk defa Mevlana Dergahı Postnişini Hüseyin Çelebi (Ö. 1666) tarafından 1658’de yaptırıimıştır. Bir yangın sonunda harap olan caminin yerine 1811 ‘de Müftü Esenlerli Zade Seyit Abdurrahman (Ö. 1815) tarafından öncekinin sağlam malzemelerinden de istifade edilerek yeni bir camii inşa ettirilmiştir. Bu da 1867’deki büyük yangında tamamen yanarak harap olmuştur.

Zamanın postnişini olan Mahmut Sadreddin Efendi (Ö.1881 )’in başkanlığında kurulan komisyonun gayretleri ve halkın da yardımlarıyla dükkanlar yenilenmiş 1868’de cami üçüncü defa yeniden yapılmıştır. Kare planlıdır. Kesme taşlardan yapılmıştır. Merdivenle çıkılan yüksek bir mabettir. Kuzey cephesinin altında dükkanlar vardır. 10 mermer sütuna bindirilmiş son cemaat mahallide bu cephededir.

 

[ready_google_map id=’16’]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir