Konya Kale Ve Surları

Yeni yapılan Kalehan Ecdat Bahçesi Sayfasına gitmek için tıklayınız.

 

Konya Kale Ve Surları
Şehir iki surla çevrili idi. Biri, ilk kuruluş yeri ve odak noktası olan, günümüzde ‘Alaeddin Tepesi’ adıyla anılan höyüğün etrafını kuşatıyordu. Neolitik dönem- lerden kalan bu tepede Bizanslılar zamanında resmi askert bina ve diğer birimler bulunuyordu. işte bu önemli bina ve kurumlarını korumak için tepeyi, yüksek muhkem duvarlarla koruma altına almışlardı. Bir tehlike karşısında gerekirse halk da buraya sığı- nabiliyordu. Mahalle ve sokaklar daha çok bu duvarın dışında yer almışlardı. Bu meskun alanlardan sonra bağ, bahçe ve tarlalar geliyordu. Şehri ayakta tutan yönetim kurum ve kuruluşlarının yanı sıra su ve erzak depoları, cephanelik gibi önemli yapıların korunması için inşa edilmiş olan bu kale, taş ve mermerden yapılmış aslan, gergedan, fil kabartmalarıyla süslenmişti. Uzun yıllar birçok olaya sahne olan bu surlar; Bizansılıların son zamanlarında hayli yıpranmış ve yıkık durumda idi.

Selçuklular şehri ele geçirdikten sonra başlayan imar ve iskan faaliyetleri sırasında surlar da esaslı şekilde tamir görmüştür. Anadolu Selçukluları bununla da kalmayarak, bu surların içerisinde bir içkale (ahmedek) de inşa etmişlerdir. Sultan I. Alaeddin Keykubad şehri dışarıdan ikinci bir surla daha çevirerek koruma altına almıştır (1221). 6 km uzunluğundaki bu surda, çeşitli yönlere açılan 18 tane kapı yer almıştır. Burçlarla takviye edilmiş bu muhkem ve sağlam sur, insan, hayvan, melek, simurg, ejder, aslan, balık, kuş, kartal taştan oluşan resim, kabartma ve heykellerle süslüdür Bunların bir kısmı Bizanslılardan kalma olup, Selçuklular kendilerinin yaptıkları yenileriyle beraber bunları da dekor amacıyla surun çeşitli yerlerine yerleştirmişlerdir. Bir kısmı bugün ‘ince Minareli Müze’ de sergilenmektedir. Devleti sembolize eden ‘Çıftbaşlı Kartal’ bunlardandır. Önündeki geniş su hendeğinin üzerinde, kapılardan geçişi sağlayan seyyar ahşap köprüler bulunuyordu. Larende, Atpazarı, Telli, Aksaray, Çeşme, Ayas, Ertaş, tadik. Sille, istanbul, Antalya, Yenikapı surda çeşitli yönlere açılan başlıca kapılardandır. Selcuklular döneminden sonra Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında da Konya Kalesi ve surları, bakım ve onarım görmüştür. Moğol Komutanı Baycu Noyan’ın dış surları yıktırdığı  zamanla büyük ölçüde yenilendiğini tarih kaydeder. Kitabeleri de vardır. Konya’da bulunan bir kale de şehrin üst tarafında bulunan Takkeli Dağ’daki meşhur Gevele Kalesi’dir. Bu kale Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlılar döneminde Konya’nın ve iç Anadolu Bölgesinin kilidi ve eşiği olarak kabul edilmiştir. Kale ve surlar, XIX. yüzyıldan itibaren kaybolmaya başlamış ve sonunda tamamıyla kaybolmuştur. iç kalenin surlarına ait kalıntılar, ince Minareli Medrese’nin karşısındaki eteklerde. dış surlar ise qünümüzde ise  sadece Larende Caddesi’ndeki bazı dükkanların arka duvarı olarak kalabilmiştir. Konya kale, sur ve burçlarının inşa, tamir, yenileme ve genişlemesine dair taş ve mermer kıtabeler, insan ve hayvan figürleri, melek tasvirli kabartmaları Konya müzelerinde sergilenmektedir.
  Zindankale: Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zindankale Katlı Otoparkı’nın insaat Çalısmaları sırasında bulunan Selçuklu Devleti tarihi surları, Konya Tabiat ve Tarihi Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeyle üzerleri camekanla örtülüp ziyarete açıldı. Zeminin 8-9 metre altındaki kale sur kalıntıları bulunduğu yere yapılan sanat galerisiyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir