Konya Hoca Ahmed Fakih Camii Hocafakıh Camii ve Türbesi

Konya Hoca Ahmed Fakih Camii Hocafakıh Camii ve Türbesi

Hoca Ahmed Fakih Türbesi ve Mescidi Konya’da, Şeker Fabrikası’nın arka kapısının karşısında, eski Beyşehir yolu ile Meram-Yaka yolunun ayrıldığı yerde bulunmaktadır. Hemen yanında bulunan Karatay Mescidi ile arası mezarlık olup bugün mezarların hepsi düzlük haline gelmiştir.   Cami İmam-Hatibi olan Bilal Çetin Bey bize, yıllar önce burada yapılan kazılar sonucu çıkan temellerin, şu andaki Şeker Fabrikasının içinde kalan Şekerfuruş türbesini de içine alacak şekilde geniş bir alana yayıldığını, sonradan bunların kapatıldığını söylemişti. Anlaşılan burası, zamanında içinde cami, medrese, dergah, ev ve misafirhane bulunan çok geniş bir külliye idi.

Anlatıldığına göre Hoca Fakih’in Horasan’dan Konya’ya gelmiş keramet sahibi büyük bir veli olduğudur. Ancak onun kimliği konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır.Kitabesinden 618/1221’de vefat ettiğini öğrendiğimiz Hoca Fakih hakkında, günümüzde ilk ayrıntılı bilgiyi veren ve onu ilim alemine tanıtan Fuat Köprülü (ö.1966) olmuştur. Köprülü, eski “Türk Yurdu” dergilerinde yayınladığı“Selçuklular Devrinde Anadolu Şairleri” adlı yazılarından birinde “Ahmed Fakih”i ve onun Türkçe yazdığı “Çarhnâme” adlı mesnevisini tanıtmaktadır

Hoca Fakih türbesi Allah’ı ve ölümü hatırlamak, Hoca Fakih’i vesile edinerek Allah’a dua ve niyazda bulunmak amacında olduklarını söyleyen kimseler tarafından yüzyıllardır ziyaret edile gelmiştir. Bu anlamda “türbe” olarak işlev görmüştür ve bu işlevine bugün de devam etmektedir. Cami İmam Hatibi Bilal Bey , geçen yıllarda Konya İmam Hatip Lisesi ve Havzan Kur’an Kursu öğrencilerinden, hafıza zayıflığı olanların Hoca Fakih türbesine getirildiklerini ve bir müddet türbe içerisinde bekletildiklerini söylemişti. Yani Hoca Fakih mescidi ve türbesi “ocak” olarak da kullanılmaktaydı. Ancak bu özelliği bugün unutulmuş görünmektedir.

Yüce Allah’tan, Şeker Fabrikasının karşısındaki türbesinde yatan Hoca Ahmed Fakih’e ve diğer Hoca Ahmed Fakihlere rahmet ve mağfiret diliyoruz.

 

 

[ready_google_map id=’70’]