Konya Hasbeyoğlu Mescidi

Hasbeyoğlu Mescidi: Meram’dadır. Moloz ve kesme taşlarla inşa edilmiştir. Üzeri düz damla örtülüdür. Damını içeride duvarlarla birlikte üc ana kirişle tutturulmuş sekiz ahşap direk taşır. Mihrap ve minberi sadedir. Kuzeyinde altı adet ahşap direğe bindirilen yüksek son cemaat yeri bulunmakta olup ana kapıda buradadır. Kapısının üzerindeki mermer kitabeye göre Karamanoğlu ii. Mehmet devrinde Hacı Hasbeyoğlu Mehmet Beyadına inşa edilmiştir. Mescidin doğu bitişinde zarif bir Darul Huffaz vardır. Kare planlıdır. Kesme taşlarla yapılmıştır. Üzeri tuğla örgülü bir kubbe ile örtülüdür. Kapısı doğuda olup mermerden yapılmış kibar bir nişte yer almıştır. Mihrabı iki tarafında süs sütunlu istelaktit dolguludur. Batıdaki küçük kapı ile mescidin irtibatı vardır.

[ready_google_map id=’50’]