Konya Hasbeyoğlu Darul Huffazı

Hasbeyoğlu Darul Huffazı: Sırçalı Medresenin yakınında Gazi Alemşah Mahallesi’ndedir. Kitabesinde de belirtildiği gibi Karamanoğlu II. Mehmet zamanında Hatibi Hacı Hasbeyoğlu Mehmet Bey tarafından 1421’de yaptırılmıştır. Hafız yetiştirmek için inşa edilmis bulunan bu yapı kare planlıdır. Tuğla örgülü duvarları yontma taş ve mermerlerle kaplıdır. Bu kaplamaların üzerinde çeşitli . Geometrik şekiller, geçmeler, zencerekler görülmektedir. Kapısı batıya bakar. Duvarlardan kubbeye, üçgen şekilli, çini süslü köşe- bentlerle geçilmiştir. Yapının altında bir mezar mahzeni bulunmaktadır. Hasbeyoğlu’nun burada metfun olduğu söylenilir. Zengin gelirli vakıfları olan bu ‘Hafızlar Okulu’ altı asra varan tarihinde çeşitli onarımlar görmüştür.

[ready_google_map id=’49’]