Konya Hamamlar

Hamamlar: Sağlık, temizlik ve dinlenme maksadıyla kullanılır. Suyu sıcaktır. Zarif mimarisi, rahat ve sakin ortamı, temiz araç gereçleri, bilgili ve tecrübeli ele- manları ile insana huzur verdiği gibi Türklerin temizlik konusuna ne kadar önem ve değer verdiğini de gös- terir. Genellikle kadınlar ve erkekler kısmıyla yapılmış ‘çifte hamam’ tarzındadır. Giyim yerleri (Camegah), serinlik kısmı, sıcaklık bölümü ve cehennemliği ile kla- sik bir plana sahiptir. Sıcaklıkta ‘qöbek taşı’ ve sıcak su buharının yayıldığı külhane deliği, yıkanma hücreleri ve halvetler bulunur.

Meram Hamamı: Hasbeyoğlu Hamamı’dır. Meram Köprüsünün başındadır. Karamanoğlu ii. ibrahim Bey zamanında 1424’de Hacı Hasbeyoğlu Mehmet adına inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı ‘çifte hamam’ tarzın- dadır.
Sultan Hamamı: Şehrimizdeki tarihi hamamlar ara- sında Sultan Hamamı’nın ayrı bir yeri vardır. En eski Türk hamamıdır. Larende Caddesi’nde Sahip Ata Külliyesi’ne dahil büyük hayır sahibi Fahrettin Ali tarafından halka armağan edilmiştir. Kadın ve erkek bölümleriyle çifte hamam tipindedir. 700 yıldan beri hizmetine devam etmektedir.
Mahkeme Hamamı: Şerafettin Camii’nin hemen kuzey batı tarafındadır. ‘Çifte Hamam’ planındadır. Mimarisi çok güzeldir. Eski mahkeme binasının yakı- nında olduğu için bu adı almıştır. Karamanoğulları dönemine aittir. Karamanoğlu ii. ibrahim Bey’in vakıf- ları arasında adı yazılıdır. ‘Yeni Hamam’, ‘Çifte Hamam’ diye de bilinir. Osmanlılar ve Cumhuriyet döneminde birçok onarım görmüştür.
Ahmet Efendi Hamamı: Aziziye Camii’nin güne- yindedir. Çifte Hamam’dır. 1672-1676 yılları arasında Muhasib-i Şehriyari Mustafa Paşa (Ö: 1686) tarafından yaptırılmıştır. Yöneticiliğine Şeyh Ahmet adında bir zat atandığı için onun adıyla anıla gelmiştir. ‘Keçelik’ kıs- mıyla farklı bir öneme sahiptir.
Bunlardan başka Konya’da Türbe, Sungur, Ahimurat, Burhaneddin, Mustevfi, Eski Pazar hamamları gibi temizlik ve sağlık yapılarının da adı kayıtlarda geç- mektedir. ilçelerde de meşhur hamamlar bulunmak- tadır. Akşehir’de Meydan, Orta, Çukur hamamları; Karapınar’da Nilüfer Hatun Hamamı; Beyşehır’de Çifte Hamam; Ereğli’de Eski Hamam bunlardandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir