Konya Ferhuniye Beşarebey Mescidi Camii

Ferhuniye Mahallesinde Şehrin tarihi çekirdeğin içinde Alaeddin Tepesi, iç kalenin kuzeyinde yer alan Başarebey Mescidi 1219 yılında Emir-i Ahur Zeyneddin Beşarebey tarafından yaptırılmıştır. Giriş, medhal bölümü olan, kısmen moloz taş, kemerlerde tuğla duvarına sahiptir. Kuzey tarafındaki bir kapı ile medhal bölümüne girilir. Üç kademeli aslında beşik tonozla örtülü olduğu sanılan bu kısmı sonradan eğimli bir çatıyla örtülmüştür. Üstte kuzey cephede iki penceresi vardır. Kare planlı harim tuğla kubbe örtülüdür. Kuzey ve güney cephelerde ikişer pencere doğuda bir pencere ile aydınlanmaktadır. Kubbeye geçişler iki kademeli tromplarla sağlanmıştır. Beşarebey Mescidi tuğla malzeme kullanımı açısından özel bir örnektir. Yatay-Düşey istifli tuğlalarda balıksırtı ve başak örgü uygulanmıştır. Yapının kuzey cephesinin ekseninde yer alan kapısının üzerinde 55 * 65 cm. boyutlarında mermer üzerine Selçuklu sülüsle yazılmış dört satırlık inşa kitabesi yer almaktadır.

“Tercümesi: Bu Mescid Sıltanül Galib İzzüd Dünya veddin fetihler babası Müminler Emirinin burhanı Keyhüsrev oğlu keykavusub saltanatı günlerinde Allahın rahmetine muhtaç zayıf kul sultanın Ahurbeki, Zeynüddin Beşare tarafından 616 yılı Cemaziyel Evvelin 15 inde yapıldı. “

Kitabede 1. İzzeddin Keykavus Sultanul Galib, Zeyneddin Beşare Ahürbeki ünvanıyla tanıtılmıştır. Mescit Keykavus un Ahurbeki Zeyneddin Beşare tarafından 616 H./ 1219 M. yılında inşa edilmiştir. Kitabenin iki yanında firuze renkli çini ile kufi yazılı düşey dikdörtgen panolar yer alır.

Yapılan son restorasyon çalışmasında daha önce üzeri boya ile ince sıva ile kapatılan çini ve tuğlalar açığa çıkartılmıştır.

Konya’nın Başara köyü’ ne de adını veren Anadolu Selçuklu Devlet adamı Zeyneddin Beşare Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205- 1211) döneminde (ikinci kez ) döneminde başlayarak oğulları 1. izzeddin Keykavus ve .1. Alaeddin Keykubad dönemlerinde siyasi sosyal ve kültürel ortamın içinde aktif rol oynamıştır.