Konya Dokuzun Hanı

Dokuzun Hanı: Akşehır Yolunda şehre 24 km mesafededir. Burada bir derbent binası, bir köprü ile bir- de çeşme bulunur. Sultan I. Keyhüsrev zamanında iğdişler emiri Ebu Bekir-zade Hacı ibrahim tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Abdurrahmanoğlu Osman’dır. Han 20×16,50m’ ebadındadır. Üç sahandan meydana gele miştir. Moloz taş dolgulu duvarlarının kesme taşlarla kaplı olduğu tahmin edilmektedir. Sahanlar dörder kemerle desteklenmiş olup beşik tonozla örtülüdürler. inşasında çevredeki antik yapı kalıntılarından getirilen taş ve mermerler kullanılmıştır.

[ready_google_map id=’48’]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir