Konya Cemel Ali Dede Türbesi

Cemel Ali Dede Türbesi: Hazret-i Mevlana’nın haya tında yeri olan ünlü şahsiyetlerden biridir. Kimliği ve hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Sahih Ahmet Dede’nin verdiği kısa bilgiye göre Cemel Ali Dede, Hazret-i Mevlana’ya son derece de sevgi ve saygı duyan bir kişidir.

Otuz yaşında iken Maveraünnehir’den kalkıp Karaman Yolu ile Konya’ya -içerisinde Hazret-i Mevlana’nın da bulunduğu-Bahaeddin Veled’in kafilesine dahil olarak yollara düşen Ali Dede Konya’ya yerleşir. Hazret-i Mevlana’nın lalası olduğu ve küçük iken onu deve sırtına bindirerek eğlendirdiği için ‘deve’ anlamına gelen ‘Cemel’  lakabını aldığı söylenir. Yanında mescidi bulunan türbe tipik Selçuklu mimari tarzında olup tezyini yönünden de son derece dikkat çeker. Üzeri beşik tonozla örtülüdür. Ön cephesi gibi sandukalarının da çinilerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Cesetler mahzendedir.

Meram bağlarında yapılan türbe bir zaviyedir. 

[ready_google_map id=’22’]