Konya Anber Reis (Feridiyye) Camii

Anber Reis (Feridiyye) Camii: Anıt alanındadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kesme taşlarla yapılmıştır. Üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Son cemaat yeri kuzeydedir. Şehabeddin Anber (Ö. 1264) adını taşıyan bu Selçuklu eseri caminin yerine Sultan Mehmet Reşat döneminde Konya Valisi Hacı Arifi Paşa .tarafından bu camii inşa edilmiştir. (1911) Tek minaresi kuzeydoğu köşesindedir. Bulunduğu mahallenin adını alarak ‘Feridiyye Camii’ ismini almıştır. Cephesini süsleyen kare Kütahya çinilerinden dolayı ‘Çinili Cami’ diye de anılır.

Şehirde bunlardan başka daha birçok Osmanlı dönemi camii ve mescidleri bulunmaktadır. Osmanlı dönemine ait irili ufaklı türbelerde mevcuttur. Bu türbeler ‘gövde ve ‘örtü’ olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Geçiş dönemine ait birkaç örneğin dışında, ‘mahzen’ yoktur. Ceset yer üstündeki gölgeli kısımda bulunan sandukaların hemen altında toprağa verılmiş durumdadır.

 

[ready_google_map id=’24’]